Ürün İmport / Export

  • Ürün Kodu: urun-import-export
  • 59,00TL
  • Toplu olarak ürünlerinizi sitenize excelden aktaran veya ürünlerinizi siteden excele aktaran modüldür.

    1.5.x ve 2.x versiyonlar için uyumludur.